English
Kvintiili 72 Sääkurssit Keskustelu Palaute
Linkki etusivulle
Johdantoa ja ohjeita
Sääpartituurit
Ilmastonmuutos
Laajennettu luonnontiede
Ajankohtaista

Elementtikaaviot merialueille

Ovatko El Niñot veljeksiä?

Pyörittääkö Mars Suomeen kylmyyttäja sateita?

Kevät ja kesä 2015

Mikä on tilanne 2015?

Pitkä talvi 2013

Gibraltar ja Lissabonin
maanjäristys 1755


Järistyksiä ja solmuja

Kesä 2012

Tuholaisista tuhkapreparaattia

Planeettapuut

Tutustuminen eteeriseen tasoon

Biodynaamiset preparaatit

Kuivattajat

Plutoko kuollut?


Ovatko El Niñot veljeksiä?
14.10.2015


Katso myös
Pacific Decadal
Oscillation (PDO)

Ovatko El Niñot veljeksiä?


El Niño-ilmiötä on tarkasteltu elementtien näkökulmasta jo useamman vuoden ajan. Elementtikaaviot ovat antaneet lupaavia viitteitä siitä, että El Niño -ilmiön perimmäisenä syynä voisivat olla kosmiset vaikutukset. Ne lämmittävät ja viilentävät meriä, ja tietynlaisia, 2-7 vuoden välein toistuvia Tyynenmeren lämpökeräytymiä niihin liittyvine tyypillisine seurauksineen on alettu kutsua nimellä El Niño.

Lisäselvyyttä nimenomaan merialueisiin kohdistuvista kosmisista vaikutuksista saatiin PDO:n (Pacific Decadal Oscillation) tarkastelun yhteydessä mietittäessä tämän hitaamman syklin aiheuttajaa. Sellaiseksi osoittautui luontevasti eteeristä vesielementtiä edustava kääpiöplaneetta Makemake. Se kiertää Auringon 309 vuodessa ja se viipyy yhdellä elementtialueella yleisimmin n. 20-30 vuotta, mitä pidetään juuri PDO:n syklinä.

Vesielementin planeetat Mars, Neptunus ja Makemake vaikuttavat voimakkaimmin merialueilla ja niiden pitkäaikainen vaikutus määräytyy niiden sijaintielementin mukaan. Mutta verrattaessa planeettojen liikkeitä merien lämpökäyriin huomattiin, että myös muut planeetat kulkiessaan radallaan eteerisen vesielementin alueilla, vaikuttavat merien lämpötiloihin oman ominaislaatunsa mukaisesti (kts. kuva oikealla alhaalla).

Elementtikaavio merialueille

Tavallisesta elementtikaaviosta on hieman vaikea hahmottaa pelkkiä merialueiden vaikutuksia. Niinpä laadittiin kaavio, johon sijoitettiin voimakkaasti meriin kohdistuvat vaikutukset (kts. 'meripartituuri' oikealla). Silloin vesiplaneettojen kohdalla näkyvät niiden sijaintielementit kuten normaalistikin. Sen sijaan muut planeetat on merkitty ainoastaan silloin näkyviin, kun ne sijaitsevat vesielementin alueella. Tällöin niiden kohdalla ei kuitenkaan näy sinistä vesielementtiä, vaan niiden oma ominaislaatu, jota ne siis heijastavat meriin.

Auringosta on opetettu, että se vaikuttaa kaikkeen kaikkialla, ja sen vaikutus määräytyy ennen kaikkea sijaintielementin mukaan. Niinpä Aurinko on mukana aivan normaalisti.

Nyt huomaamme meripartituurista, että loppuvuoden 1997 'kuuluisa' lämpö näkyy hyvin, samoin meriä voimakkaasti lämmittänyt kevät 2015. Myös yleisemmin on vuosia 1997-98 sekä 2015-16 helppo verrata keskenään. Näissä kahdessa vuosiparissa näkyy aivan olennainen ero: Ensimmäisessä on vallitsevana elementtinä voimakas lämpö ja jälkimmäisessä valo. Tästä erosta pitäisi löytyä selitys myös sille, miksi on jouduttu ihmettelemään varsin pohjoisten Tyynenmeren alueiden lämpenemistä vuonna 2015.

Vielä hyvin suurpiirteisestä eetteri-
vyöhykkeiden kartasta
nähdään, että Pohjois-Amerikan lämpövyöhykkeen pohjoispuolella kiertää valovyöhyke. On viitteitä myös siitä, että esim. Kalifornian lämpö-maa-alueella yksi vastaanottavista laaduista olisi valo, kuten on esim. Arkansasin kvartsialueella. Pitäisikin selvittää, kuuluisiko sekä Kalliovuorten että Andien länsipuolelle piirtää pystystysuora valovyöhyke, jollainen kulkee myös Suomesta Kreikan kautta Etelä-Afrikkaan. Tämä riippuu maaperän kvartsipitoisuudesta (versus kalkkimaat).

El Niño 2015 saattaa marraskuussa hieman heikentyä Marsin siirtyessä hetkeksi lämmöstä maaelementtiin. Kuitenkin heti vuoden 2016 alussa poistuu yksi meriä viilentävä jarru: Kääpiöplaneetta Quaoar siirtyy vesielementistä lämpöalueelle.
Lähivuosien aikana tapahtuvia meriin kohdistuvia kosmisten vaikutusten muutoksia voimmekin seurata 'meripartituureista' vuosille 2017 - 2040, ja voimme verrata niitä El Niñon kehitykseen.

Yleisesti lämmön lisääntyessä myrskyt ja tulvat voimistuvat. Niiden ajankohtia näemme täältä. Ne myös levittävät itse levittämiämme saasteita ympäriinsä. Vahinkojen minimoimiseksi olisi nyt kaikkialla korkea aika aloittaa todellinen ympäristön tehosiivous maalla, merellä ja ilmassa.