QUINTILE 72.net

ETUSIVU


Ohjeet:

Värit

Kulmat

Alueet

Merkintä


Kaaviot

2029-2032

1985-2012

Koko vuosi
2012
2011
2010
2009
2008
2007

SÄÄ-
PARTI-
TUURIT


2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Kesä 2012
5.5.2011
Päivitetty
17.2.2012
                                 KESÄ - 2012

Kesästä 2012 näyttäisi tulevan monestakin syystä kylmempi kuin viimeksi kuluneiden vuosien kesät.
Vaikka "lämpöplaneetat" Pluto ja Orcus edelleen vaeltavat eteerisellä lämpöalueella, monet nopeammista lähiplaneetoista ovat väliaikaisesti siirtyneet viileämmille alueille, mikä voidaan todeta sääpartituurien violeteista ja sinisistä taustaväreistä.

Kesäkuu sisältää vielä runsaasti lämpökonstellaatioita, jotka vuorottelevat kylmempien tekijöiden kanssa, mutta kesä/heinäkuun vaiheessa pitäisi muutoksen huomattavasti viileämpään jaksoon tapahtua.

Lisäksi kesä 2012 sisältää neljä erityistä tekijää, jotka on tärkeätä ottaa huomioon:

1) Sednan ja Haumean kaksoiskvintiili (144 astetta), joka on "päällä" yli kuukauden - kesäkuun lopusta elokuun alkuun - siis koko heinäkuun ajan. (Kts. suurempi kaavio)

Molemmat näistä kääpiöplaneetoista edustavat eteeristä maaelementtiä - viileyttä - ja kaksoiskvintiili 144 astetta on voimakas kulma. Maaelementti vaikuttaa erityisesti pohjoisilla, mutta myös kaikilla vuoristoalueilla, missä se lisää kylmyyttä ja sateita. Muista samanaikaisista seikoista johtuen jopa lunta saatetaan saada korkeammilla ja pohjoisemmilla alueilla keskellä kesää. Mutta tämä pitkäaikainen konstellaatio saattaa voimistaa myös maanjäristyksiä. (Kts. esim. syyskuu 2011.)

2) konstellaatio Makemake 90 Galaktinen keskus, joka on yksi Japanin v. 2011 maaliskuun maanjäristyksen aiheuttajista.

Tämän konstellaation liikkeitä voidaan seurata oheisen kaavion keskiosassa. Vuonna 2012 se tekee ensimmäisen tarkan kulmansa 4. toukokuuta ja toisen 16. heinäkuuta. Näiden ajankohtien välillä se ei heikenny kovin paljoa, vaan pysyy vain 13 kaariminuutin päässä tarkasta "neliöstä" eli 90 asteen kulmasta. Todennäköisten voimistuvien maanjäristysten lisäksi myös runsaita sateita ja tulvia voi esiintyä tästä syystä.
Koska vesielementillä on läheinen yhteys magnetismiin, saattaa tiedemiesten uumoilema voimakas auringonpurkaus tapahtua myös tässä yhteydessä.

3) Uranuksen ja Sednan yli kaksi viikkoa kestävä tarkka puolineliö (45 astetta) kesäkuun 25. päivästä heinäkuun kymmenenteen.

45 astetta ei ole erityisen voimakas kulma, mutta Uranuksella on läheinen yhteys ukonilmoihin, ja näin pitkäaikaisia tarkkoja konstellaatioita esiintyy harvoin (kts. pieni kaavio kesäkuun partituurissa). Ukkosten lisäksi Uranus ja Sedna yhdessä lisäävät kylmyyttä - alkaen yläilmakehästä. Kun samanaikaisesti esiintyy lämpötekijöitä, voimakkaat ukkosmyrskyt rakeineen ovat hyvin mahdollisia.

4) Erisin ja Saturnuksen lähes-oppositio kesäkuun lopulla (samanaikaisesti Uranus-45-Sednan kanssa; kts. kesäkuun partituurin alareuna), joka voi lisätä lämpöä mm. Välimeren alueilla, ja saattaa myös osaltaan voimistaa maanjäristyksiä.

Tätä lämpövaikutusta tukee Uranuksen ja Orcuksen kaksoiskvintiili (144) (kts. pieni kaavio kesäkuun partituurissa), joka lisännee lämpöä ja ukkosia erityisesti Välimeren itäosissa sekä Australian ympäristössä. Tämä vaikutus alkaa jo ennen kesäkuun puoliväliä ja kestää heinäkuun alkupuolelle asti.

Miten korkeapaineet ja matalapaineet sijoittuvat kaikkien mainittujen tekijöiden toimesta kesällä 2012? On mahdollista, että Uranus-45-Sedna aiheuttaa Venäjälle (eteerisen valon alue) laajan matalapaineen yhdessä Sedna-144-Haumean kanssa, jonka keskus on pohjoisempana. Ne yhdessä voivat pyöriä vastapäivään kuljettaen kylmää ilmaa Pohjoiselta jäämereltä Keski-Eurooppaan. Kun Etelä-Euroopan lämmin ilmamassa (Saturnus/Eris ja Uranus/Orcus) törmää tähän kylmään rintamaan, voi todella kovia ukkosmyrskyjä esiintyä eri puolilla Eurooppaa.

Hyvin tärkeä seikka ovat myös planeettasolmut. Ne voivat olla avaintekijöitä laukaisemassa eri tapahtumia maankuoressa ja ilmakehässä. Erittäin huomattava on Merkuriuksen laskusolmu heinäkuun ensimmäisenä päivänä, jolloin Merkurius tekee samaan aikaan kvintiiliä sekä Sednan että Haumean kanssa ja useita lämpö- ja kylmätekijöitä on vastakkain.

Toinen merkittävä on Marsin solmu 24. heinäkuuta, jolloin Marsin ja Quaoarin kvintiilin lisäksi Neptunus ja Haumea tekevät 135 asteen kulmaa keskenään ja lisäksi Neptunus ja Aurinko kvinkunssia (150 astetta). Tämä on mahdollisten tulvien lisäksi erittäin järistysherkkää aikaa. Myös Makemaken neliöllä Galaktiseen keskukseen on tässä vaiheessa vielä vaikutusta.

Edellä on mainittu vain muutamia seikkoja, joita kesän 2012 voimakkaat tekijät voivat aiheuttaa. Niiden lisänä ovat vielä kaikki muut kesän planeettakonstellaatiot. Mikä on niiden kaikkien vaikutus eri puolilla maailmaa, sitä meteorologien ja muiden asiantuntijoiden olisi hyvä pohtia eri mantereilla.

Yllä mainittujen ajatusten lisäksi oheisessa kaaviossa voidaan nähdä loogisia syitä Pohjois-Atlantin negatiiviseen oskillaatioon, joka on jo kauan askarruttanut tieteilijöitä eri maissa. Talvikuukaudet on kaaviossa väritetty sinisellä.

   Quintile72.net


                   * Suurempi kaavio          * Pluto, Orcus, Haumea & GC         * Ajankohtaista    
Kuiper2007-13

Kaavion ymmärtämistä voi helpottaa, jos risteävät käyrät ajatellaan syvyyssuunnassa toistensa takana sijaitseviksi spiraaleiksi. Asteluvut voidaan ajatella vaikkapa kilometreiksi, jotka ilmoittavat käyrien pisteiden syvyyssuuntaisen etäisyyden toisistaan. Tietyillä astelukujen ilmoittamilla etäisyyksillä käyrien voidaan ajatella tavallaan resonoivan keskenään, ja vaikutukset näkyvät säätilassa.

Heinäkuun sääpartituuri

Elokuun sääpartituuri