English
Kvintiili 72 Sääkurssit Jaa havaintosi Palaute
Linkki etusivulle
Johdantoa ja ohjeita
Sääpartituurit
Ilmastonmuutos

Yleistä

Ilmastokausista

Aikaisemmat vuosisadat

Tulevaisuus -2100

Poikkeussäät ja ruokahuolto

El Niño - La Niña

El Niño - kaaviot

Vuosi 2013 mittaus-
historian toiseksi lämpimin

Laajennettu luonnontiede
Ajankohtaista


Aikaisemmat vuosisadat
22.7.2006
Päivitetty 15.5.2015

Aikaisemmat vuosisadat

Vuodet 1360 - 1600. Avaa kaavio klikkaamalla pikkukaaviota.


Kaaviossa on käytetty kevättasauspisteen korjausta 1,00368 astetta per 72 vuotta.Tarkasteltaessa kaavioissa näkyviä erilaisia elementtijaksoja on huomioitava myös taivaankappaleiden oma ominaislaatu, kun ne liikkuvat eri elementtialueilla. Maria Thun painottaa, että kulkiessaan oman elementtinsä alueella taivaankappaleet heijastavat tuota elementtiä kaikkein voimakkaimmin.

Thunin mukaan planeetalle ominainen vaikutus voimistuu myös sen ollessa taannehtivassa liikkeessään eli sen tehdessä näennäistä silmukkaa Maasta katsoen.

On käynyt selväksi, että Sedna edustaa maaelementtiä. Kulkiessaan lämpöalueella maaelementin edustaja yleensä pyrkii voimistamaan sateita ja myrskyjä, kuten se toisaalta tekee myös omalla elementtialueellaan. Yhdistelmä lämpö/maa vaikuttaa enemmän konvektioiden suuntaan, joten ukkosmyrskyillä on taipumus lisääntyä lämpö/maa-kautena ja tasaisesti tuulisemmilla 'syksyisillä' myrskyillä pelkän maaelementin vaikutuspiirissä. Sedna valoalueella lähinnä kylmentää talvia mutta kesät voivat olla aurinkoisia vaikkakin tuulisia ja yöt kylmiä. Vesialueella Sedna lisää sateita.

Eris on valoelementin edustaja. Kulkiessaan valoalueella Eris silloin kuivattaa voimakkaasti sateita ja kylmentää talvia sekä kuumentaa kesiä. Tällä hetkellä Eris on vesielementin alueella, joka on sen omalle vaikutukselle vastakkainen. Sen voi ajatella tällä hetkellä 'sallivan' sateet ja siis jättävän ne osittain kuivattamatta.

Makemake edustaa vesielementtiä ja sen vaikutukset tuntuvat erityisesti merialueilla, mutta se tuo runsaita sateita myös mantereelle.

Orcus on lämpöelementin edustaja, kuten ovat myös Merkurius, Saturnus ja Pluto. Liikkuessaan valoalueella ne näyttävät ominaiselementtinsä osalta lieventävän talvien kylmyyttä ja lämmittävän kesiä huomattavasti.

Haumea edustaa maaelementtiä, ja sen vaikutukset ovat hyvin paljon Sednan kaltaisia mutta nopeampia ja ehkä vähän lievempiä. Samoin käyttäytyy myös Quaoar. Itse asiassa herääkin kysymys, olisivatko Haumea sekä Quaoar aikoinaan olleet yksi kappale, joka on hajonnut esim. meteoritörmäyksessä, koska saman ominaiselementin lisäksi niillä on yhteistä likimain sama etäisyys Auringosta. Vastaavan kaltainen pari ovat Pluto ja Orcus lämpöelementin edustajina.

Näin ollen samansuuntaisia vaikutuksia, joita tapahtuu suursäätilassa lyhyempinä jaksoina lähiplaneettojen toimesta, voidaan ajatella tapahtuvan pitempiaikaisina ilmastojaksoina kaukaisten kiertolaisten ollessa kysymyksessä.

Quintile72.net JJK